ARÖAL AKADEMİ GÜNLERİ'20

 

ARÖAL AKADEMİ GÜNLERİ'20 HAKKINDA

ARÖAL AKADEMİ GÜNLERİ'20 kurulduğu 14.10.2019 tarihinden itibaren verimli ve sıkı bir çalışmayla sizler için çok aktif geçecek bir çalıştay düzenlemek üzere çalışıyor. Başta Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi öğrencileri olmak üzere İstanbul'un çevre okullarından oluşan 50 kişilik ekibimizle kardeş okulumuz olan Kemerburgaz Okyanus koleji'nde bir çalıştay düzenlemek amaçlı sizler için çalışmaktayız. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz ARÖAL Akademi Günleri'nin her yıl nisan ayında düzenlenerek geleneksel bir hale gelmesi tek temennimiz.

 

KOMİTELERİMİZ

Tüm katılımcılarımızın dikkatine

hukuk.jpg

HUKUK KOMİTESİ

1)Afro Amerikan Ayrımcılığı  
İnsan hakları bildirgesi 1948’de benimsenmiştir. Siyahi Amerikanlar ise 1955 tarihinde bir isyan çıkarmışlardır. Günümüzde hala ırkçılık devam etmektedir. Aynı zamanda ABD polisinin siyahi vatandaşlar üzerindeki baskısı ve şiddet eylemleri de tartışılmaktadır. Komitemizde bunlardan bahsederek ırkçılıktan ve yapılan ayrımcılıktan, bunun hukuki sonuçlarından bahsedeceğiz.  
-İnsan Hakları doğrultusunda siyahi ayrımcılığı, 
-Siyahilere uygulanan yaptırımlar, hukuki ihlaller ve kültürel/toplumsal baskılar,  
-Güvenlik güçlerinin tutumları, nedenleri ve engellenmesi, 
-Şiddet eylemleri, hak ihlalleri, siyahilere verilen imkanların kısıtlılığı yahut imkan sunulmaması ve bunun hukuki sonuçları. 


2)Filistin Meselesi 
 Filistin Meselesi İnsan Hakları bildirgesiyle beraber aynı tarihte İsrail ve Arap ülkeleri arasında bir savaş başlamıştır. Günümüzde bile hala çözülemeyen çok büyük bir insan hakları ihlali söz konusudur. Yüzbinlerce Filistinli sivil vatandaşlar evlerinden alınarak tutuklanmış, infaz edilmiş ve haklarından mahrum bırakılmıştır. Filistinli mültecilerin sayısı 5 milyonun üzerindedir. 50 yılı aşkın bir süredir mülteci kamplarında yaşayan, hayatlarının tamamı mülteci kamplarında geçen insanlar bulunmaktadır. Halbuki BM’nin 194 numaralı kararı ile mülteciler hür iradeleri ile evlerine dönebilme hakkına sahiptir. İsrail’in kuruluşu sırasında 500’den fazla Müslüman-Arap köyü yerle bir edilmiştir. İsrail askerleri Filistinli gençleri hiçbir karara dayanmadan isteklerine göre Mescidi Aksaya almamaktadır. Komite içerisinde Filistinlilere yapılan hak ihlallerinden ve farklı ülkelerin hukuki tutumlarından söz edeceğiz. 
-İsrail ve Arap ülkeleri arasında çıkan savaş sonucu oluşmuş ve hala var olan insan hakları ihlali. 
-Filistinli vatandaşların evlerinden alınarak tutuklanması, haklarının ellerinden alınması. 
-Mülteci kamplarında yaşayan/hayatının tamamını sürdürmüş insanların hür iradeleri ile evlerine dönebilme imkanını hiçbir sebep gözetmeden engelleme çalışmaları. 
-Müslüman ve Arap köylerinde yapılan yağmalar. 
-Diğer ülkelerin Filistin meselesine karşı tutum ve tavırları. 


3)Kişi Dokunulmazlığı ve Düşünce Özgürlüğü 
-Ölüm Cezası Maddesi: Suçluların idam edilmesi yönünde bazı devletler ve eyaletlerde uygulanan yaptırım meşru mudur?  
-Yargısız İnfaz Maddesi: Resmi görevlilerin herhangi bir mahkeme kararı ya da mutlak zorunluluk olmaksızın (Ayaklanmayı bastırmak, meşru savunma, vb.) durumlarının dışında sıkça görülen hak ihlali doğrultusunda güvenlik güçlerine bu hakkı kolayca ihlal edebilme imkanı sağlamak doğru mudur? 
 -İntihar ve Ötanazi Maddesi: Hasta Hakları Yönetmeliğindeki 13. Madde yasağı doğru mudur?  
-Kişilerin kendi isteği doğrultusunda yaşamlarına son verme özgürlüklerinin olmaması, ötanazi yaşama hakkının ihlali olan ölme hakkının kabul edilmemesi doğru mudur?  
-Canlı Varlık Maddesi: Sağ olarak doğmak koşuluyla ana rahmine düşme anından itibaren herhangi bir kürtaj durumunun kabul edilmemesi doğru mudur?  
-Hukuki ve anayasa maddeleri dışında bireylerin suçlu olmak suretiyle bunu ihlal etmesi hakkında tartışma.  
-Her türlü fikri beyan etmenin yasallık ve meşruluk sınırları hakkında tartışma. 

ulus.jpg

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ

Modern insanlık tarihi boyunca birçok ayaklanma, başkaldırı, devrim çalışmaları başa gelmiştir. Amma velakin çoğu çalışmada bir şekilde insanlar zarar görmüştür. 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta başlayan isyan sonrasında birçok Arap ülkesinde bir isyan baş göstermeye başladı. Bu isyanlar ayaklanmalar devlete ve sisteme karşı özgürlük için yapılıyordu bazı devletler başarılı oldu bazılarında ise hala silahlı çatışma olarak devam ediyor. Bu konuyla alakalı diğer çoğu devletin politikası ise bu savaşı körüklemekti. Tunus, Mısır, Yemen, Libya, Suriye... gibi ülkelere coğrafi olarak yakın olan ülkelerde de belli sorunlar baş gösterdi. Bu konuya verilebilecek en büyük örneklerden birisi de Suriye'deki göç, mülteci sorunu ve bunların yakın çevredeki ülkelere getirdiği ekonomik, sosyal ve sağlık açısından yarattığı bir dizi sorun farklı şekilde araştırılması gereken bir konudur ve biz Uluslararası İlişkiler Komitesi olarak buradaki bütün konuları tartışacağız, fikir üretmeye çalışacağız.

 
1) Arap ülkelerinde devlete karşı yapılan ayaklanmaların sebepleri nelerdir ve halk devletten neler beklemektedir?  
2) Tunus, Mısır, Yemen, Libya... gibi ülkelerde neler yaşandı, nasıl sonuçları oldu? 
3) İsyan dalgalarının Suriye'ye, ulaşması ayaklanmaların iç savaşa sebep olması ve bugünkü mülteci sorunu: 
a) Ülke ekonomisi 
b) Ülke sosyolojisi 
c) Mültecilere tanınan haklar 
4) Mevcut Arap baharı süreci içerisinde dış ülkelerin rolü nelerdir? 
5) Arap baharının Türkiye üzerindeki rolü ve bizim dış politikamız üzerindeki etkilerini nelerdir? 

psi.jpg

PSİKOLOJİ KOMİTESİ

1)Rüyaların Dili  
Gözlerimiz kapattığımız her gün 20 saniyeyi geçmeyen rüyalar görmekteyiz ve bizdeki etkilerini saatlerce anlatabiliriz. Rüyalarımızda bazen görmek istediklerimi görürken bazen de kötü anlarla karşılaşabilmekteyiz. Rüyalarımızı ve birçok konuyu detaylı olarak işleyeceğimiz komitemizde sizlerle paylaşacaklarımız:


-Rüyalarımızda gördüklerimiz ID’nin yapmak isteyip yapamadıkları veya Süperego’nun bizim nasıl olmamız gerektiğiyle ilgisi var mıdır? 
-Rüyalarımızın bilinçaltındaki etkileri nelerdir? 
-Rüyalarımız ve yaratıcı kişilik ilişkileri nelerdir? 


2)Obsesif Kompulsif Bozukluk 
 Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Bu duruma sebep olan biyolojik ve çevresel faktörlerden, ilaç ve davranış tedavilerden bahsederek bilinçlenmeyi amaçlıyoruz 
 EMDR terapisi etkisini hala hissettiğimiz travmalara anlam bularak etkisinden çıkmamızı sağlar. Terapi esnasında etkisinden çıkamadığımız travmatik olayların tekrar üstünden geçeriz ve yeniden işleriz. Bahsi geçen anılara ulaşır ve üzerinde durarak terapi yoluyla değiştiririz 
 EMDR'deki asıl amaç hedef anılara ulaşmak ve danışana iki yönlü uyaranlar vermektir. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz gibi, yeni bilgiler oluşturulur. EMDR tedavisinin, tedavi esnasında duygusal yoğunluk yaşanması dışında yan etkisi yoktur. 
-Yaygın görülen obsesif kompulsif bozukluk bulguları 
-EMDR terapisi nedir nasıl uygulanır? 
-Obsesif kompulsif bozuklukta EMDR terapisinin etkileri ve EMDR’nin aşamaları.


3)Bipolar Bozukluk 
 Bipolar bozukluk (iki uçlu duygu-durum bozukluğu) bir diğer adıyla manik-depresif hastalık, kişinin duygu-durumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalıktır. Kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma dönemleri, depresif ve manik ‘ataklar’ olarak tanımlanmaktadır. Depresif ve manik dönem belirtilerini, psikolojik rahatsızlığın gen aktarımında payının olup olmadığını ve tedavilerle birlikte bipolar bozukluğu önlemenin yollarını konuşacağız. 
-Bipolar bozuklukta dönem belirtileri nedir? 
-Bipolar bozuklukta tedavi yöntemleri nelerdir? 

popüler kültür.jpg

POPÜLER KÜLTÜR KOMİTESİ

 Popüler kavramı kalabalıkların ve yığınların beğenisine uygun ve halka sunulduğunda beğenilen şeydir. Kültür kavramı ise tarihsel ve toplumsal gelişme süresi içerisindeki yer alan, bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmalı sonraki nesillere eğitime de kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Bunlar gelenekleri, görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi, yemekleri vs. gibi şeylerdir. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütününe Popüler kültür denir. Genel mana ile dönemin meşhur olmuş davranış biçimleri, müzikal eserleri, kitapları, kıyafetleri gibi unsurların o dönem için yaygınlaşması ve tüketilmesi durumudur. Popüler kültüre örnek vermek gerekirse gençlik romanları, vatan millet konulu diziler, ismini bile telaffuz edemediğimiz kahveler, kafeler ve tabii ki sosyal medya... Popüler kültür 21. yüzyılda yaygınlaşmıştır. En temel sebeplerinden birisi teknolojidir. Özellikle teknolojik gelişmelerden sonra popüler kültür günümüzde önem kazanan bir olgu olmuştur. Popüler kültür ürünlerinin oluşumunda ve aktarılmasında günümüz kitle iletişim araçlarının rolü yadsınamaz. Özellikle 21. Yüzyıl sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan sosyal medya; eğitim düzeyi, gelir durumu, dünya görüşü, yaşı, cinsiyeti, ırkı, fark etmeksizin herkesin hayatında yer almaktadır. Gelelim biz gençlerin popüler kültürün neresinde olduğuna. Aslında cevap basit: Merkezindeyiz! Başka bir deyişle popüler olan her şeyi gençler yapıyor ve gençlerin yaptığı her şey popülerdir. 


1)Popüler Kültür ve Unsurları 
-Popüler kültürü besleyen unsurlar nelerdir? 
-Kapitalizm popüler kültürü ne şekilde besler? 
-Sosyal medya popüler kültürü ne şekilde besler? 


2)Popüler Kültür ve Edebiyat 
-Popüler edebiyat kitaplarının nitelikleri bize kitlelerin edebi beğenisi hakkında ne söyler? 
-Popüler edebiyat kitlesine mi göre hareket eder?  
-Kitlelerin edebi beğenileri zamanla değişir mi yoksa hep aynı türde mi kalır? 


3)Popüler Kültür ve Toplum 
-Popüler kültür mü halktan, halk mı popüler kültürden çıkar? 

-Halka dayatılan popüler kültür ürünleri halkın beğeni seviyesini düşürür mü? 
-Popüler kültür halkın estetik ve ahlaki standartlarını düşürür mü? 

 
siyaset.jpg

SİYASET KOMİTESİ

Geçmişten günümüze kadar siyaset insanların disiplinli olarak belirli kurallar çerçevesinde birbiriyle uyum halinde yaşamasını sağlamıştır. İnsanlardaki siyaset algısı: Siyaset sözcüğünün 14. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlamış ve eş anlamlısı politika olan sözcük ise 20. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan bir sözcüktür. Genel anlamıyla; insanları yurttaşlık düzeyinde etkilemektir. Her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterir, bunun için her yerde seyir eden siyaset anlayışı farklıdır. Biz ise ülkemiz de siyasetçilerin kendi düşüncelerini yaymak, anti düşünceleri çürütmek adına başvurdukları kitle iletişim araçlarını hangi yöne nasıl kullandıklarını bu yolların neler olduğu tartışılacak ve maddeler halinde çıkarılacaktır. Kadını cahil bırakmak geleceği çürütmektir. Kadın annedir anne çocuk yetiştirir başlığı altında kadınların geri kaldığı toplumların sorunlarını nedenleri sıralanacaktır.  
 Türkiye'de siyasette yaşanan kadın erkek eşitsizliğinin temel nedenleri sıralanacaktır. Siyasetin geleceği hakkında varsayımlar yapılacaktır. Siyasetin kendisinden çok siyasetin yorumlanabilmesi ve eleştirilebilmesi ana tema sayılacaktır. 


1)Siyasette başvurulan kara propaganda ve algı yönetimi gibi kavramların kullanılma nedensonuçlarını nasıl açıklayabiliriz? 
 -Siyasal iletişimde başvurulan yolların geniş kitlelere etkili ve doğru bir şekilde yayılması için nasıl bir taktik uygulanmalıdır?  
- Kişisel çıkarlar doğrultusunda yayın organını yanlış yönde sevk etmek etik midir? 
 -  Sosyal medya siyaset ve kamu gibi alanlara yön vermesi doğru mudur?

 
2)Kadınların siyasete aktif olarak katılmayışının toplum ve devlet üzerindeki olumsuz etkiler nelerdir?  
-Kadının pasif olduğu toplumlarda siyasal başar nasıl etkilenmiştir?  
- Toplumda birey yerine konmayan, siyasette yer alamayan kadınların topluma sağlıklı bireyler yetiştirebilmesi muhtemel midir?  
- Devlet insanlarının istatistiksel çoğunluğunun erkek olmasında yatan temel nedenler nelerdir? 
 - Kadına ilk seçme ve seçilme hakkının tanındığı Türkiye’de kadının geri planda kalışını nasıl açıklayabiliriz?  

3) X, Y ve Z kuşaklarının siyasete bakış açısının birbirine zıt görüşler barındırmasının baş etkenleri nelerdir? 
- Z kuşağının geleneksellikten daha uzak olmasının siyasete nasıl bir etkisi vardır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? 
-  X ve Z kuşağının temel çatışmalarının gençlerin yenilikçi olmasını örnek gösterebilir miyiz? 
- Y kuşağı X ve Z arasında köprü görevini sağlarken çekimser midir? 
-X ve Z arasında kesin çizgiler olduğundan dolayı siyasette belirleyici taraf Y kuşağı mıdır? 
- Z kuşağının gelecekten ve siyasilerden beklentileri nelerdir? Bunları nasıl karşılayabiliriz? 

uzay.jpg

UZAY KOMİTESİ

 Uzay Komitemizde özellikle son zamanlarda hakkında daha çok şeyler keşfettiğimiz kara delikler ve hala gizemini koruyan solucan delikleri hakkında konuşacağız. Bizden 53-55 milyon ışık yılı uzakta bulunan Messier 87 (ya da kısaca M87) galaksisinin merkezindeki kara deliğin fotoğrafının çekilmesi ile beraber karadelikler ispatlanmış oldu. Buna rağmen hakkında birçok teori üretilmektedir. Özellikle içinde neler olduğu hakkında birçok bilim insanı çeşitli araştırmalar yapmakta. Bizde bu teorilerin en popüler olanları hakkında tartışmayı amaçlıyoruz. Bir diğer başlığımız solucan delikleri hakkında maalesef kara delikler kadar bile bilgimiz yok. Bunun yanı sıra çok güçlü teoriler ve birçok araştırma bulunmakta. Özellikle çapları ve nerelerde, nasıl oluştukları bilim insanları adına büyük merak konusu. Öncelikle kara delikler ve solucan deliği hakkında bilgilenecek olursak, kara delik; astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelendirilir. Kara deliklerin, tekillikleri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Kara deliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler, Einstein’ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Solucan deliği ise küresel girişçıkışlardan ve bu giriş-çıkışı birbirine bağlayan köprü görevindeki bir boğazdan oluşur. Küresel giriş-çıkış olmasının sebebi, bizim resimlerde gördüğümüz çember yapı iki boyutlu uzayda. Ama üç boyutlu uzayda bunun karşılığı küre. Yani solucan deliğini kullanacaksak bir çembere değil bir kürenin içine gireceğiz. Kara delik ve solucan deliğini birbirine bağlayan şey ise; kara deliğin bir Türk solucan deliği olabilme teorisi. Hawking gerçekleştirdiği Uluslararası Hawking Radyasyonu Konferansı’nda kara delikleri adlandırıldıkları veya çizimlerde gösterildikleri kadar kara olmadıklarını vurgulayan Hawking, kara deliğe giren bir maddenin ortadan kalkmayabileceğine işaret etti. Kara delik bilgi çelişkisinin bir uzanımı olarak, kara deliğe giren bir maddeyle ilgili bilginin olay ufkunda kaldığı ve saklandığı varsayımıyla, kara deliğe girmeyen bir bilginin çıkmasından da söz edilmeyeceğini vurgulayan Hawking’e göre kara deliğe düşen bir insan yok olmayabilir. Yeni bakış açısıyla değerlendirildiğinde, kara delikler, olay ufkunu geçtikten sonra yok oluşa giden bir yol olmaktan öte, başka evrenlere açılan kapılar olarak düşünülebilir. Bu durumda solucan deliği varsayımını da kara delikler başlığı altında incelemek pek de yanlış olmayacaktır. 


1) Kara delik ve Kara Delik teorisi nedir? 
2) Solucan deliği ve Solucan Deliği teorisi nedir?  
-Solucan deliği teorisi neye dayanmaktadır? 
3) Kara delik ve solucan deliği arasındaki bağlantı nedir? 
- Kara delik bir tür solucan deliği midir? 

 

"Eğitim takdire şayan bir şey ancak bilmeye değer şeylerin asla öğretilemeyeceğini de ara sıra hatırlamakta yarar var."

Virginia Woolf

 

İLETİŞİME GEÇİN

Mithatpaşa Mahallesi., Okyanus Sokak ,Kemer Country Yanı Okyanus Sokak (Kemer Country Yanı), Kemerburgaz No:37, 34075 Eyüp/İstanbul, Turkey

0533 467 24 04

Image by Marcus Marlowe
 

0533 467 24 04

©2020, ARÖAL AKADEMİ GÜNLERİ'20 tarafından Wix.com ile kurulmuştur.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now